fbpx

Flere miljøkrav til byggevarehandelen

I nesten 110 år har Thaugland solgt trelast, byggevarer og verktøy til proffmarkedet i Oslo og Akershus. Det stilles stadig flere miljøkrav til byggevarehandelen – Thaugland tar endringen imot med åpne armer.

Stig Rindal, driftssjef og personalsjef i Thaugland, forteller at miljøbevissthet er en viktig del av bedriftens verdier. Det har det vært de siste 10 årene.  

Tilpassede miljøkrav til hver bransje

— Vi ble miljøfyrtårnsertifisert for 9 år siden, og arbeider stadig for å møte nye krav, standarder og lover som settes i bransjen for å fornye sertifiseringen, forteller Rindal. Thaugland ble i november 2022 sertifisert for 3. gang – noe som gjelder alle butikker samt avdelingen på Bjrøndal.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, som skal gjøre bærekraft konkret og lønnsomt. For å oppnå sertifisering må en bedrift oppfylle grunnleggende felleskriterier så vel som bransjekriterier.

— For oss stilles det for eksempel krav til hele byggevarematerialer – fra hogst til utsendelse til kunder. Vi må altså kunne dokumentere hvor for eksempel trær har blitt hogget. 

Fører kun sertifiserte leverandører

Thaugland fører derfor for eksempel kun sertifiserte leverandører. Dette sikrer åpenhet rundt materialene. Hvor de er fra, hvordan treet behandles, og når materialene kommer til forhandler. Alt skal dokumenteres, og kunne spores for å være sikre på at tiltak overholdes.

— For at dette skal kunne fungere i praksis, må vi stole på at det er et velfungerende system i alle ledd, sier Rindal.

Gjennomgående miljøfokus i byggebransjen

Ifølge Rindal er et gjennomgående miljøfokus blitt etablert godt i bransjen. Dette synes han er en fordel, særlig når det stadig stilles miljøkrav til byggevarehandelen så vel som byggebransjen.

— Som distributør av materialer mellom leverandører og kunder, er det viktig at vi tar initiativ til å fokusere på miljø, bærekraft og ikke minst åpenhet rundt dette. Kundene våre har også begynt å sertifisere seg, og de stiller dermed miljøkrav til byggevarehandelen, altså oss, sett fra et miljøperspektiv.

Et eksempel han trekker frem er krav som stilles til nye bygninger for tiden. Ifølge Rindal er det viktig at man da som distributør av byggevarer og materialer faktisk møter krav som stilles. Da kan man levere materialer til kunden som har strenge krav å forholde seg til.

— Om man ikke tilpasser seg den nye perioden i byggebransjen, er det mest sannsynlig mange oppdrag man må stå over. Dette på grunn av alle kravene både leverandører og utsalgssteder må oppfylle og møte, forklarer Rindal.

Krav til behandlet trelast

Tre i seg selv, forklarer han er veldig miljøvennlig. Utfordringen ligger gjerne i hvordan treet behandles, som når det skal brukes til terrasser og lignende. 

— Før i tiden ble det brukt mange miljøfarlige stoffer for å sikre lang holdbarhet. Det har vært utfordrende å finne miljøvennlige produkter som skal brukes istedet, slik at man sikrer lang holdbarhet og god kvalitet. Siden det nå stilles strengere krav til behandlinger og lignende, forteller han.

Viktig å være med på miljøreisen

Thaugland skal strebe etter å være innovative og være med på utviklingen som skjer innenfor miljø og bærekraft. 

Rindal mener bedrifter som ikke er med på dette “miljø-toget”, står i fare for å stå igjen på perrongen når toget kjører av gårde, siden det kontinuerlig kommer nye krav man må ta stilling til. 

— Alt av standarder, krav og lover som kommer i fremtiden, er jeg helt sikker på kommer til å inneholde miljøaspekter, og at det derfor lønner seg å følge med, både som leverandør,  kunde og distributør.

Et hårete mål for fremtiden

— Thaugland jobber for å bli en mest mulig miljøvennlig bedrift ved alle aspekter. Vårt mål er å selge produkter som har null miljøfarlige tilsetningsstoffer, sier Rindal.

Målet er å minimere CO2-avtrykket sitt mest mulig, og jobbe mot å være en såkalt “nullutslippsbedrift”. Rindal vet målet er hårete, men understreker at det er viktig å ha noe å jobbe mot. 

— For å klare dette skal vi sørge for å være i forkant av utviklingen, samt ivareta og videreutvikle kompetansen vår på miljøområdet. Vi ser mulighetene, og fordelene er såpass store og positive at vi kommer til å fortsette å satse på dette i fremtiden.