fbpx

Oppdatert status på priser og leveranser

Det siste året har vært preget av usikkerhet rundt leveringssituasjonen og unormalt høye priser på trelast, festemateriell og andre produkter i bransjen vår.

Slik det ser ut pr. i dag ligger det an til at prisene på trelast etter hvert vil gå noe tilbake, men det er fortsatt manko på enkelte varer i markedet. Det er derfor uvisst når dette vil skje. Alt tyder på at leveringssituasjonen vil bli gradvis bedre utover høsten.

Det produseres mye trelast for tiden, og etterspørselen har gått noe ned i senere tid. Derfor ser vi for oss at prisene på sikt vil gå ned noe, etter hvert som lagrene blir fylt opp.

Dag Tønsberg, innkjøpsansvarlig på Thaugland

Varslede økninger

Mange produsenter har varslet at de må øke prisene 1. oktober. Det er for eksempel varer som bruker trelast i produksjonen og som er avhengig av lange fraktveier.

Det er også manko på andre råvarer enn trelast, blant annet stål. Her vil det bli flere prisstigninger i tiden fremover.

I tillegg ser vi at det vil være begrenset tilgang på andre gulvmaterialer som parkett og laminat en stund til – sannsynligvis helt frem til jul. Vi regner med at prisene vil stige med ca. 10% på disse gulvmaterialene.

Hele markedet er preget av stor uro om dagen, og det er vanskelig å si noe konkret om hva de endelige prisene vil bli fremover.

Dyrere festemateriell

Også prisene på festemateriell vil bli noe oppjustert i høst. Markedssjef i Essve, Silje Netskar, forteller at de øker prisene med 4 til 15%. Det er rustfritt og syrefast som får den største økningen på 15%. Hovedårsaken til dette er økte råvarepriser på stål. Stålprisen har aldri vært så høy som den er nå.

Mangel på containere i Asia har også bidratt til forsinkelser i leveringer. Dette har blant annet gått ut over levering av båndede skruer. Vi håper at dette bedrer seg utover høsten og vinteren, sier Silje.

Følg med på vårt nyhetsbrev så skal vi fortsette å holde dere informert.