fbpx

Prisutvikling trelast og byggevarer

Vi er om dagen berørt av et urolig prisbilde

På verdensbasis er det manko på råvarer, som gjør at enkelte innsatsfaktorer til våre produkter stiger mye. Transportprisene er en stor innsatsfaktor i vår bransje som er preget av store økninger. Det er også meget høye strømpriser som påvirker produksjonskostnadene hos våre leverandører. Alt dette gjør at vi har fått mange varsler om til dels store prisøkninger, vi håper at priser på innsatsfaktorene vil avta utover våren så vi slipper store økninger.

Trelast

Vi er om dagen inne i et marked med svakt synkende priser på trelast, men prisene reduseres på langt nær så mye som vi håpet på. I løpet av høsten har vi hatt 2 nedganger på ca.10 % og vi forhandler om en tilsvarende nedgang i disse dager, men allikevel er prisen langt over prisen på tilsvarende tidspunkt i fjor. Selv om prisene er varslet noe opp på eksportmarkedet utover våren håper og tror vi at vi slipper noen prisøkning.

Listverk

Vi har akkurat kjørt en prisreduksjon på 5 til 10 %. Hva som skjer fremover er vi usikre på.

Sponplater

Sponplater er et produkt som er påvirket av mange faktorer som påvirkes negativt, og det er varslet prisstigning på over 20%.

OSB

OSB er et produkt som har hatt mange nedganger nå i høst og senest nå 10 januar reduserte vi prisene med 18%.

Isolasjon

Isolasjon er også et produkt som påvirkes voldsomt av økte strøm- og råvarekostnader. Det er varslet prisøkninger fra 10 til 20%.

Andre produkter

Generelt for andre produkter er det varslet fra 2-3% til helt oppi 25% og mye av det påvirkes av utviklingen av de ulike innsatsfaktorene. Vi håper og tror at vi klarer å begrense mye av prisøkningene og da lander de fleste andre varene i intervallet 0 – 15%

Vi gjør alt vi kan for å begrense prisøkningene.