Leverandør

Kebony

Kebony er et ledende trevaremerke og teknologibedrift med hovedkvarter i Oslo. Med utgangspunkt i anerkjente tremodifiseringsteknologier produserer vi treverk av overlegen kvalitet, som både er miljøvennlig og kostnadseffektivt. Gjennom aktiv innovasjon og fremtidsrettet tenking vil vi fortsette å produsere vakre, miljøvennlige treprodukter som varer lenge. Selskapet vil fremme og praktisere samfunnsansvarlig arbeid for å forbedre miljøet på en måte som skaper en bedre fremtid.

Informasjon

Nettside Mer info
%;