Leverandør

Talgø

Talgø er et norsk konsern som står for produksjon og import av varer innenfor hovedsakelig trelast. Gjennom innovativ tilnærming til lokale naturressurser, entreprenørskap og ukuelig optimisme har selskapet vært en lokal og nasjonal drivkraft til verdiskapning og sysselsetting i flere generasjoner, og det er i dag fremdeles i Talgø-familiens eierskap godt over hundre år etter oppstart.

Talgø satser i dag med hovedfokus på produksjon av trelast og merkevaren MøreRoyal®.

Informasjon

Nettside
%;