fbpx

Aktuelt


  • Prisutvikling trelast og byggevarer
    Vi er om dagen berørt av et urolig prisbilde På verdensbasis er det manko på råvarer, som gjør at enkelte innsatsfaktorer til våre produkter stiger mye. Transportprisene er en stor innsatsfaktor i vår bransje som er preget av store økninger. Det er også meget høye strømpriser som påvirker produksjonskostnadene hos våre leverandører. Alt dette gjør…
  • Oppdatert status på priser og leveranser
    Det siste året har vært preget av usikkerhet rundt leveringssituasjonen og unormalt høye priser på trelast, festemateriell og andre produkter i bransjen vår. Slik det ser ut pr. i dag ligger det an til at prisene på trelast etter hvert vil gå noe tilbake, men det er fortsatt manko på enkelte varer i markedet. Det…
  • Thaugland innfører tiltak som gjelder coronaviruset
    Vi i Thaugland setter alltid kunden først. Derfor har vi innført tiltak for å sikre våre kunders helse og samtidig muligheten til å opprettholde livsgrunnlaget.  Vi ser at det er viktig for våre kunder å holde driften i gang når vi ikke vet hvor lang tid, og hvilken innvirkning dette kommer til å ha. Alle…